co bude ]   [ co bylo ]   [ oddíl ]     [ jiné ]    [ chat ]
Vítejte na webových stránkách nejen MTBO teamu ASA Turnov.

Sobota, 17.11.2018

- new -
příspěvek
na chatu:
   
 • ... • sponzor akce - bobová dráha ROZPIS ZÁVODU MTBO

  Mistrovství ČR MTBO, závod s volným pořadím kontrol, 3. a 4. kolo Českého poháru v MTBO     Výsledky MTBO Hamry

 • sobota 10.5 - výsledky celkové
 • sobota 10.5 - výsledky mezičasy
 • neděle 11.5 - výsledky celkové
 • neděle 11.5 - výsledky mezičasy

 • Pořadatel A.S.A. TJ Turnov
  Datum Sobota 10.5.2003, neděle 11.5.2003
  Místo a centrum závodu: Hamr na Jezeře, chatová osada Záti?í. (cca 20 km od Liberce směrem na Českou Lípu)
  Kategorie: D-14, D 14-18, D, H-14, H 14-18, H-18, H19-39A, H19-39B, HE, H40-, P (příchozí)
  Zařazení do kategorií dle Prováděcích pokynů k soutě?ím MTBO v roce 2003.
  Klasifikace
 • Sobota 10.5.2003 - Mistrovství ČR, závod s volným pořadím kontrol (scorelauf), 3.závod ČP


 • Neděle 11.5.2003 - Závod jednotlivců na klasické trati, 4.závod ČP
 • Předpokládané časy vítězů: Dle pravidel MTBO a soutě?ního řádu.
  Hlavní funkcionáři: ředitel závodu - Lucie Vře??álová
  hlavní rozhodčí závodu - Petr Kvapil
  stavitel tratí - Eduard Folprecht
  Přihlá?ky Přihlá?ka (v?dy za celý oddíl) musí obsahovat zkratku oddílu, název oddílu, číslo oddílu (v?e dle svazového adresáře), jméno, adresu a kontakt na zástupce oddílu, po?adavek na ubytování (typ, počet osob), způsob placení (převodem, slo?enkou, na prezentaci), po?adavek na stravování (večeře ,snídaně, oběd) - prosíme o předbě?né přihlá?ení na stravování - jiné mo?nosti stravování jsou velmi omezené! Po?adavek na zapůjčení čipu (počet kusů) a dále pro ka?dého závodníka kategorii, příjmení a jméno, registrační číslo, číslo SI čipu. Přihlá?ka a bezhotovostní platby musí být doručena nejpozději do 25.4.2003:

 • on-line přihlá?ka a editace hotové přihlá?ky.
 • na e-mail: asaturnov@volny.cz
 • na adresu: Lucie Vře??álová, Jeronýmova 627, 511 01 Turnov


 • Přihlá?ky doručené 26.4.2003 a později a přihlá?ky při prezentaci jen dle mo?ností pořadatele za zvý?ené startovné a půjčovné (dvojnásobná částka).
  Vklady Převodem na účet 10006-25835-581-0100, variabilní symbol 77xxx (kde xxxx znamená číslo oddílu dle svazového adresáře) nebo při prezentaci. Vklady na účet musí být uhrazeny do 25.4.2003. Ve?keré drobné změny při prezentaci dle mo?ností pořadatele za jednotný poplatek 20 Kč. Vý?e vkladu při protestech 200 Kč. Neregistrovaní závodníci startující mimo kategorii P platí dvojnásobek startovného. U plateb na účet bude při prezentaci vy?adováno předlo?ení dokladu o zaplacení. Při nepředlo?ení tohoto dokladu si pořadatel vyhrazuje právo po?adovat úhradu v?ech vkladů v hotovosti.Startovné musí být uhrazeno za v?echny přihlá?ené závodníky!

  STARTOVNÉ:
  Polo?ka Sobota 10.5.2003 Neděle 11.5.2003
  startovné v H 19-39A, H40-, HE 120,- (240) 100,- (100)
  startovné v D14-18, D, DE, H14-18, H19-39B 100,- (200) 100,- (200)
  startovné v P (příchozí) 40,- 40,-
  zapůjčení SI čipu 60,- 60,-

  UBYTOVÁNÍ (po?adavky na ubytování budou plněny dle do?lého pořadí přihlá?ek)
  Typ - Vybavení počet lů?ek cena/ osoba
  A - sprchový kout, WC, rádio, lednice, varná konvice, televizor, sedací souprava 4 275,-
  B - sprchový kout, WC, lednice, veranda 10 120,-
  C - sprchový kout, WC 8 150,-
  D - umyvadlo se studenou vodou, WC, (sprcha v areálu) 8 100,-
  E - palandy (WC a sprcha v areálu) 4 100,-
  F - 2 lů?ka, stolek, 2 křesla (WC a sprcha v areálu) 2 200,-
  Stan - WC a sprcha v areálu 100,- /stan 50,-
  Prezentace: Pouze jednotně za celý oddíl. Na prezentaci zástupce oddílu obdr?í oddílovou startovní listinu a pokyny pro závodníky. Zástupce ka?dého oddílu je povinen dostavit se na prezentaci.

 • V pátek 9.5.2003 od 18:00 do 20:00 hodin v centru závodu
 • V sobotu 10.5.2003 od 8:00 do 13:00 hodin v centru závodu.
 • V neděli 11.5.2003 od 8:00 do 8:30 hodin v centru závodu.
 • Systém ra?ení: Při obou závodech bude pou?it elektronický systém ra?ení SportIdent. Závodníci bez vlastního SI čipu ?ádající o jeho zapůjčení musí toto uvést v přihlá?ce. V případě ztráty zapůjčeného SI čipu bude po?adována náhrada ve vý?i 600 Kč. U neregistrovaných závodníků bude po?adována při prezentaci záloha ve vý?i 600 Kč.
  Popis terénu: Mírně zvlněný terén se středním mno?stvím pískových cest v malebné přírodě v blízkosti bývalých uranových dolů Ralsko.
  Mapa: Speciální pro MTBO. Měřítko 1 : 15 000, int. vrstevnic 5 m, stav IV / 2003, formát obrovský 570-350, autor P, Kvapil, E. Folprecht Od 1.1.2003 je v prostoru závodu Stra? p. Ralskem - Osečná - Náhlov - Nový Dvůr (stará mapa U92 Hamr na Jezeře) zakázán jakýkoliv trénink MTBO.
  Start:
 • Čas 00 v sobotu = 14:00 hodin.
 • Čas 00 v neděli = 10:00 hodin.
 • Technická kontrola: Kontrola kola jen u ketegorií H-14 a D14 V?icni závodníci jsou povinni u?it plnné přilby a mít připevněn SI čip pevně ke kolu( bude kontrolováno v předstartovním koridoru dle Prováděcích pokynů k soutě?ím MTBO v roce 2003.)
  Stravování: V centru závodu je k dispozici restaurace. Lze objednat předem večeři, snídani, oběd (i odděleně). Ostatní mo?nosti stravování v okolí jsou velmi omezené vzhledem k turistické mezisezóně.

 • večeře      60,-
 • snídaně   40,-
 • oběd         60,-
 • Ubytování: Ubytování v centru závodu lze v chatkách (typ A - F, viz vklady ) nebo ve vlastním stanu.

  - v centru závodu je zaji?těno mytí kol a mo?nost úschovy kol v uzamčeném prostoru
  Informace: Ve?keré dotazy a připomínky adresujte na hlavního funkcionáře závodu:

  Eduard Folprecht - mob.: +420 604 527 707, případně na email eda.folprecht@seznam.cz .